Vườn Hoa Hảo Cảm

Vườn Hoa

Trong Liên Quân Manga để kích thích cũng như làm cho tướng khỏe hơn thì skill của tướng là điều rất quan trọng. Tới với Vườn Hoa bạn sẽ tăng lv của skill giúp cho dũng sĩ của bạn gây sát thương mạnh hương.

Tăng hảo cảm với các võ tướng

Tặng hoa cho các võ tướng sẽ tăng thanh kinh nghiệm hảo cảm, khi đầy thanh kinh nghiệm hảo cảm sẽ tăng cấp, ngoài ra có có tỷ lệ trực tiếp tăng cấp hảo cảm.
Tăng cấp hảo cảm với võ tướng, võ tướng sẽ được cộng thêm các chỉ số.
Tổng độ hảo cảm với các tướng đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng trong thành tựu.
Bảo vật chia làm 2 cấp, cấp càng cao khi tặng nhận càng nhiều exp hảo cảm.