Tính năng Cây Sinh Mệnh

Chư vị dũng sĩ thân mến!

Một trong những tính năng vô cùng hấp dẫn mà toàn bộ người chơi không thể bỏ qua. Cây Sinh Mệnh sẽ giúp cho toàn bộ người chơi có thể thu thập được những mảnh tướng vô cùng quý hiếm

Người chơi cần khiêu chiến các ô trong cây sinh mệnh. Mỗi ô sẽ có những đội quân canh giữ.

Khiêu chiến lần đầu các dũng sĩ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với mỗi ô đó. 
Sau khi khiêu chiến xong các dũng sĩ có thể đem những vị tướng mình đang có tới cây sinh mệnh để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn. Có 3 mốc thời gian để cây sinh mệnh sinh ra mảnh tướng cho dũng sĩ là 4h, 8h, 12h. Mỗi mốc giờ sẽ nhận được số lượng vật phẩm khác nhau. Có 3 mốc sinh mệnh từ thấp tới cao để dũng sĩ lựa chọn