Tính năng Cổ Uyên

Chư vị dũng sĩ thân mến!
Trong thế giới Manga của Liên Quân Manga có rất nhiều hệ thống pet thần thức. Để sở hữu một trong số những thần thức đó chư vị sẽ cần tham gia hoạt động Cổ Uyên - Khiêu chiến cao thủ để nhận được rất nhiều bảo vật bao gồm trang bị, vàng, mảnh thần thức.......

Khiêu chiến cổ uyên sẽ phải vượt qua rất nhiều tầng khác nhau mỗi tầng sẽ có những điều kiện để chư vị dũng sĩ hoàn thành.

Khi đạt được số tầng nhất định chư vị chúa công sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn và giá trị