Trang bị - Bảo Vật

Hệ thống trang bị & bảo vật
Trang bị, Bảo vật là những đạo cụ không thể thiếu trong quá trình chinh phục thế giới manga. Khi trang bị cho các võ tướng sẽ mang lại 1 lượng lớn chiến lực, đặc biệt khi được nâng cấp sẽ mang lại sức mạnh vô tận.
 
Trang bị
Mỗi võ tướng có thể trang bị 4 loại trang bị: vũ khí, khôi, giáp, trang sức
Trang bị được phân chia làm 4 loại phẩm chất: lục, lam, tím, cam.
Một số trang bị sẽ đi theo bộ, trên cùng 1 võ tướng khi mặc 2, 3, 4 trang bị cùng bộ sẽ kích hoạt các thuộc tính bộ.
Trang bị có thể thông qua: cường hóa, tẩy luyện, độ kiếp để nâng cao thuộc tính. 


 


Cường hóa trang bị
Cường hóa trang bị sẽ nâng cao thuộc tính căn bản của võ tướng và mở rộng giới hạn tẩy luyện của trang bị.
Giới hạn cường hóa phụ thuộc vào cấp độ của đội ngũ.
Cường hóa sẽ tiêu hao Vàng.
Tẩy luyện trang bị
Tẩy luyện trang bị sẽ tăng thuộc tính cơ bản, tăng điểm sát thương khi tấn công, giảm điểm sát thương phải chịu của võ tướng.
Giới hạn tẩy luyện trang bị phụ thuộc vào cấp cường hóa của trang bị đó.
Tẩy luyện cần tiêu hao vật phẩm “Tẩy luyện thạch”, ngoài ra có thể dùng bạc hoặc xu để giảm phân nửa “tẩy luyện thạch” khi tẩy luyện.
Tẩy luyện thạch có thể nhận được trong hoạt động “Cổ Uyên” hoặc khi luyện hóa (phân giải) trang bị.
Trùng sinh trang bị
Những trang bị đã nâng cấp có thể trùng sinh về trạng thái ban đầu thông qua tính năng “Luyện hóa – trùng sinh”.
Sau khi trùng sinh sẽ nhận được gần như toàn bộ vật phẩm đã bỏ ra để nâng cấp trang bị.

Bảo vật
Có 2 loại bảo vật: Hộ Phù và Thánh Phí
Bảo vật được phân loại làm 4 phẩm chất: lục, lam, tím, cam.
Võ tướng được trang bị hộ phù và thánh khí cùng phẩm chất (tím / cam) sẽ kích hoạt thuộc tính bộ bảo vật.
Các bảo vật có duyên phận khi được trang bị cho tướng tương ứng sẽ kích hoạt thuộc tính tiên duyên cực mạnh.
Bảo vật có thể thông qua: cường hóa, tinh luyện để nâng cao thuộc tính.
Cường hóa bảo vật
Cường hóa bảo vật sẽ làm tăng thuộc tính cơ bản (công hoặc sinh lực).
Giới hạn cường hóa phụ thuộc vào cấp độ của đội ngũ (bằng cấp độ của đội ngũ).
Cường hóa bảo vật cần tiêu hao Vàng và các bảo vật khác.

Tinh luyện bảo vật
Tinh luyện bảo vật sẽ nâng cao cá thuộc tính: công, thủ, sinh lực. Ngoài ra khi bảo vật tinh luyện đạt các cấp: +5, +10, +15, +20 sẽ kích hoạt các thuộc tính ẩn, gia tăng 1 lượng lớn chiến lực.
Tinh luyện sẽ tiêu hao Vàng và tinh luyện thạch. Từ cấp tinh luyện +5 sẽ cần thêm bảo vật tương ứng mới có thể thăng cấp.