Luyện Hóa

"Luyện Hóa" có thể luyện hóa trang bị, trùng sinh võ tướng, thu thập hồn phách...

 

Luyện Hóa

"Luyện hóa" nói cách khác là phân giải hồn phách võ tướng thành “Hồn Tướng” hay phân giải trang bị thành các nguyên liệu, bạc.

“Hồn Tướng” thu được sau khi luyện hóa hồn phách có thể dùng để đổi các bảo vật trong “Shop thần hồn”.

 

"Trùng sinh"

Có thể “Trùng sinh” võ tướng, trang bị, bảo vật đã nâng cấp.

Mỗi lần chỉ có thể trùng sinh 1 võ tướng (trang bị, bảo vật), sau khi trùng sinh sẽ nhận được võ tướng (trang bị, bảo vật) ở trạng thái ban đầu và gần như tất cả các nguyên liệu đã dùng để nâng cấp.

Trùng sinh sẽ tiêu hao xu, số xu tiêu hao tùy theo phẩm chất, mức độ nâng cấp của võ tướng (trang bị, bảo vật).