Hệ thống Thần Thức

Hệ thống Ma thú
Trên con đường chinh phục tam giới ngoài chiêu mộ những võ tướng mạnh mẽ, bạn còn có thể mang theo bên mình ma thú mạnh mẽ.


 

 

Chủng loại thần thức bao gồm: Bạch Hồ, Bạch Hổ, Khuyển Thần, Rồng Trắng Mắt Xanh
Mỗi chủng loại thần thức sẽ có cách thu thập khác nhau.

Phẩm chất & Độ kiếp Thần Thức
Thần Thức ngoài trừ đa dạng các chủng loại còn phân chia làm 4 cấp phẩm chất: lục, lam, tím, cam.
Phẩm chất thần thức có thể thông qua “Độ kiếp” để tăng cấp.
Độ kiếp thần thức khi đạt đến cấp nhất định sẽ mở ra vị trí các kỹ năng bị động.
Độ kiếp thần thức sẽ tiêu hao bạc, đạo cụ “Linh hồn thạch” và mảnh ma thú tương ứng. Cấp bậc độ kiếp bị giới hạn bởi cấp của đội ngũ.
 
Kỹ năng thiên phú
Mỗi loại thần thức sẽ có kỹ năng thiên phú khác nhau, trong khi chiến đấu sẽ thi triển tăng giúp gia tăng công kích, hội phục sinh lực, tăng cường phòng thủ của võ tướng hay giảm công kích, phòng thủ của địch nhân.
Kỹ năng thiên phú sẽ gia tăng sức mạnh khi ma thú độ kiếp thăng cấp.

Kỹ năng bị động
Ngoài kỹ năng chủ động thần thức còn sở hữu các kỹ năng bị động tăng thuộc tính cho toàn bộ võ tướng lên trận.Ký năng bị động có 6 loại và 4 cấp phẩm chất: lục, lam, tím, cam. 
Khi học kỹ năng sẽ ngẫu nhiên học được kỹ năng phẩm chất bất kỳ, có thể dùng xu để làm mới xóa bỏ các kỹ năng không mong muốn, và giữ lại các kỹ năng phẩm chất cao.
Mỗi khi đội ngũ tăng 1 cấp sẽ nhận được 1 điểm kỹ năng, có thể dùng điểm này để thăng cấp kỹ năng bị động của võ tướng. Kỹ năng bị động có thể tối đa đạt 15 cấp.
Lưu ý: khi thay đổi ma thú lên trận, kỹ năng bị động sẽ vẫn giữ nguyên, không thay đổi.