Video Trailer

FAQ Tân Thủ

Thứ 5 ngày 05/01/2018

01. Phụ bản thường: Là phụ bản chính để nhận kinh nghiệm thăng cấp nhân vật
02. Phụ bản tinh anh: Trong phụ bản danh tướng có thể nhận xu, hồn phách võ tướng và vật phẩm quý .
03. Phụ bản hoạt động: Trong phụ bản hoạt động có thể nhận được bảo vật, nguyên liệu luyện tạo, bạc.
04. Thể lực: tiêu hao khi vượt phụ bản thường. 
05. Tinh lực: tiêu hao khi cướp đoạt bảo vật.
06. Hảo hữu: Hảo hữu có thể hỗ trợ nhau, tặng điểm tinh lực hàng ngày.
07. Trang bị có thể cường hóa và tẩy luyện. Bảo vật có thể cường hóa và tinh luyện.
08. Tướng hồn: Thu thập tướng hồn để ghép thành võ tướng tương ứng
09. Đội hình: Đội hình chính gồm 7 tướng ra trận, đội hình phụ gồm 8 tướng hỗ trợ.
10. Kết giới: Nâng cấp rất nhiều chiến lực cho toàn bộ đội hình.
11. Mệnh cách: Tăng mạnh chiến lực của võ tướng, thông qua tính năng liệp mệnh để thu thập.
12. Tiến Giới: Độ kiếp nhân vật, giúp tăng chiến lực cũng như thay đổi bề ngoài.
13. Pháp bảo: Tăng chiến lực cho toàn bộ võ tướng lên trận.
14. Băng Sushi: Mỗi ngày 12-14h, 18-20h, 21-24h thưởng đào nhận 50 thể lực và 50 xu.