Video Trailer

Khuyến mại 100% Kim Cương - Duy Nhất 09/02

Thứ 5 ngày 08/02/2019

Sự Kiện - Khuyến mại 100% Kim Cương - Duy Nhất 09/02

Thời gian 00:00 đến 24:00 ngày 09/02

Cụ thể:
- Trong ngày 09/02, khi sử dụng Vxu để mua KC trong game sẽ nhận được thêm 100% số lượng KC nhận được
- Sự kiện chỉ diễn ra duy nhất trong ngày 09/02
- Áp dụng duy nhất cho lần đổi Vxu sang KC cao nhất trong ngày 09/02
- Mốc KC thấp nhất để nhận khuyến mại phải từ 850 KC (1700 Vxu) trở lên
- KC khuyến mại sẽ được gửi vào hòm thư ingame của người chơi vào 24h cùng ngày hoặc muộn nhất trước 12h ngày hôm sau 09/02