Video Trailer

Update 5.0 LQMG 14/12

Thứ 2 ngày 10/12/2018

Những thay đổi ở phiên bản 5.0 gồm có:
- Mở giới hạn cấp độ lên 100
- Mở thêm phụ bản thường, tinh anh, thâm uyên, phụ bản hảo hữu, phụ bản hoạt động, thí luyện thần cấp đến cấp độ 100 tương ứng
- Tăng giới hạn cường hóa trang bị lên 200
- Tăng giới hạn luyện hóa, thăng sao, tiến giới trang bị lên cấp độ tương ứng
- Giới hạn cấp võ tướng lên trận tăng tới 200
- Tăng giới hạn thức tỉnh, luyện hóa võ tướng lên tương ứng
- Mở khóa vị trí phù chú thứ 4 ( yêu cầu cấp độ 100 ), phù chú vị trí thứ 4 có thể cường hóa tối đa 25 cấp
- Tăng giới hạn nâng cấp trận hình, nâng cấp thánh khí và tinh luyện thánh khí lên cấp độ tương ứng
- Tăng sức mạnh của thánh khí Đỏ ( Cụ thể khi tinh luyện thánh khí Đỏ lên +10 sẽ nhiều hơn 20k ATK/200k HP so với thánh khí Đỏ ở bản 4.0 )
- Tăng giới hạn cường hóa Cánh lên cấp 15
- Tăng giới hạn tiến giới Thần Thức lên Cam +10
- Tăng số lượng vật phẩm rơi ở Phụ Bản Địa Ngục ( nguyên liệu tiến giới trang bị )
- Mở thêm 1 số thành tựu mới
- MỞ THÊM TÍNH NĂNG MỚI "BOSS HÀNG NGÀY". Phần thưởng hồn tướng S-SS-SSS và tinh hoa SSR, tính năng cho phép nhiều người chơi tham gia cùng lúc
- RA MẮT THÊM "ÍT NHẤT" 2 TƯỚNG SSR VÀ 1 TƯỚNG SSS MỚI. Chi tiết về tướng sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất