Video Trailer

Đặc Quyền VIP

Thứ 4 ngày 10/01/2018

Chư vị dũng sĩ thân mến!

Trong thế giới Liên Quân Manga khi tham gia trải nghiệm toàn bộ người chơi sẽ được hệ thống hỗ trợ VIP 1. Ngoài ra khi chư vị dũng sĩ đạt cấp VIP nhất định sẽ nhận được rất nhiều đặc quyền khác nhau tùy theo mỗi cấp VIP.


VIP 1


VIP 2


VIP 3


VIP 4


VIP 5


VIP6


VIP 7


VIP 8


VIP 9


VIP 10


VIP 11


VIP 12