Video Trailer

Bảo trì Update phiên bản 3.0.1

Thứ 3 ngày 29/05/2018

BẢO TRÌ UPDATE LIÊN SERVERS CHIẾN - PHIÊN BẢN 3.0.1
LQMG sẽ tiền hành bảo trì toàn bộ các máy chủ trong game để tiến hành cập nhập Liên Servers Chiến, tính năng đầu tiên của phiên bản 3.0
Thời gian dự kiến: 14h - 17h ngày 29.5.2018
Một số thay đổi ở phiên bản 3.0.1:
1.Tối ưu hóa UI của phiên bản hiện tại
2.Điều chỉnh hướng dẫn tân thủ
3.Điều chỉnh cấp độ yêu cầu để mở 1 số tính năng
4.Giảm số quà nhận được ở nhiệm vụ tân thủ xuống so với bản 2.0, giảm phẩm chất của tướng Robin Hood xuống phẩm chất Lam
5.Tăng thêm 2 tướng Tím vào lễ bao VIP 1
6.Điều chỉnh độ khó của 10 chương phụ bản đầu
7.Điều chỉnh duyên phận của 1 số võ tướng
8.Tăng thêm thuộc tính ban đầu của võ tướng Tím
9.Mở tính năng hảo hữu tưới nước trợ giúp của CÂY SINH MỆNH
10.Mở Liên Servers Chiến
11.Điều chỉnh lại thuộc tính của main hiện tại, cân bằng hơn. Nguyên liệu tiến giới chênh lệch sẽ được gửi lại qua hòm thư ingame. (Lưu ý: Chiến lực của main sẽ bị giảm)