Video Trailer

Sự Kiện - Nạp Xu Liên Tiếp Nhận Quà 29/11-03/12

Thứ 4 ngày 28/11/2018

Các bạn thân mến,

BQT LQMG xin gửi tới các bạn Sự Kiện - Nạp Xu Liên Tiếp Nhận Quà

Thời gian  0:00 ngày 29/11 đến 24:00 ngày 03/12

Thể Lệ

- Sự kiện diễn ra trong 5 ngày, mỗi ngày nạp và chuyển vào game LQMG từ 850 Vxu (425 KC) trở lên sẽ nhận quà tương ứng với ngày đó

- Phải nạp liên tiếp trong 5 ngày mới có thể nhận phần quà Thưởng thêm khi nạp đủ 5 ngày. Sự kiện chỉ áp dụng trên các server từ S1 - S114

Phải nạp 1 lần (nạp đơn) từ 850 Vxu (425 KC) trở lên mới được tính

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần, làm mới vào 0h hàng ngày

- Vxu phải được nạp và chuyển vào game LQMG mới được tính là có tham gia sự kiện

- Phần thưởng sẽ được gửi vào Hòm Thư ingame vào ngày tiếp theo 

- Phần thưởng thêm khi nạp đủ 5 ngày sẽ được gửi vào Hòm Thư ingame vào cuối sự kiện ( chậm nhất 24 tiếng sau khi sự kiện kết thúc )