Video Trailer

Sự Kiện - Nạp Đơn Nhận Quà 08/11

Thứ 4 ngày 07/11/2018

Các bạn thân mến,

BQT LQMG xin gửi tới các bạn Sự Kiện - Nạp Đơn Nhận Quà

Thời gian  0:00 ngày 08/11 đến 24:00 ngày 08/11

Thể Lệ

- Sự kiện diễn ra trong duy nhất 1 ngày 08/11, nạp và chuyển vào game LQMG từ 4250 Vxu (2125 KC) trở lên sẽ nhận quà tương ứng

- Vxu phải được nạp và chuyển vào game LQMG mới được tính là có tham gia sự kiện

- Phần thưởng sẽ được gửi vào Hòm Thư ingame vào 24h cùng ngày, muộn nhất 12h ngày 09/11