Video Trailer

Khuyến mại 100% Kim Cương - Duy Nhất 27.10

Thứ 7 ngày 03/11/2018

Sự Kiện - Khuyến mại 100% Kim Cương - Duy Nhất 03/11

Thời gian 00:00 ngày 03/11 đến 24:00 ngày 03/11

Cụ thể:
- Trong ngày 03/11, khi sử dụng Vxu để mua KC trong game sẽ nhận được thêm 100% số lượng KC nhận được
- Sự kiện chỉ diễn ra duy nhất trong ngày 03/11
- Áp dụng duy nhất cho lần đổi Vxu sang KC cao nhất trong ngày 03/11
- Mốc KC thấp nhất để nhận khuyến mại phải từ 850 KC (1700 Vxu) trở lên
- KC khuyến mại sẽ được gửi vào hòm thư ingame của người chơi vào 24h cùng ngày hoặc muộn nhất trước 12h ngày hôm sau 04/11