Video Trailer

Sự Kiện - Nạp Xu Liên Tiếp Nhận Quà 06/06 - 08/06

Thứ 3 ngày 05/06/2018

Các bạn thân mến,

BQT LQMG xin gửi tới các bạn Sự Kiện - Nạp Xu Liên Tiếp Nhận Quà

Thời gian  0:00 ngày 06/06 đến 24:00 ngày 08/06

Thể Lệ

- Sự kiện diễn ra trong 3 ngày, mỗi ngày nạp và chuyển vào game LQMG từ 1700 Vxu (850 KC) trở lên sẽ nhận quà tương ứng với ngày đó

- Phải nạp liên tiếp trong 3 ngày mới có thể nhận phần quà Thưởng thêm khi nạp đủ 3 ngày

Phải nạp 1 lần (nạp đơn) từ 1700 Vxu (850 KC) trở lên mới được tính

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần, làm mới vào 0h hàng ngày

- Vxu phải được nạp và chuyển vào game LQMG mới được tính là có tham gia sự kiện

- Phần thưởng sẽ được gửi vào Hòm Thư ingame vào ngày tiếp theo 

- Phần thưởng thêm khi nạp đủ 4 ngày sẽ được gửi vào Hòm Thư ingame vào cuối sự kiện ( chậm nhất 24 tiếng sau khi sự kiện kết thúc )