Video Trailer

Sự Kiện - Nạp Đơn Nhận Quà 11/10

Thứ 5 ngày 11/10/2018

Các bạn thân mến,

BQT LQMG xin gửi tới các bạn Sự Kiện - Nạp Đơn Nhận Quà

Thời gian  0:00 ngày 11/10 đến 24:00 ngày 11/10

Thể Lệ

- Sự kiện diễn ra trong duy nhất 1 ngày 11/10, nạp và chuyển vào game LQMG từ 4250 Vxu (2125 KC) trở lên sẽ nhận quà tương ứng

- Vxu phải được nạp và chuyển vào game LQMG mới được tính là có tham gia sự kiện

- Phần thưởng sẽ được gửi vào Hòm Thư ingame vào ngày tiếp theo