Video Trailer

Sự Kiện - Nạp Đơn Nhận Quà 31/10

Thứ 4 ngày 31/10/2018

Các bạn thân mến,

BQT LQMG xin gửi tới các bạn Sự Kiện - Nạp Đơn Nhận Quà

Thời gian  0:00 ngày 31/10 đến 24:00 ngày 31/10

Thể Lệ

- Sự kiện diễn ra trong duy nhất 1 ngày 31/10, nạp và chuyển vào game LQMG từ 4250 Vxu (2125 KC) trở lên sẽ nhận quà tương ứng

- Vxu phải được nạp và chuyển vào game LQMG mới được tính là có tham gia sự kiện

- Phần thưởng sẽ được gửi vào Hòm Thư ingame vào 24h cùng ngày, muộn nhất 12 ngày 01/10