Video Trailer

Tướng đột phá Đỏ

Thứ 5 ngày 14/06/2018

- Phiên bản 3.0.2 mở khóa 2 tướng SSR mới là Akame và Saber

- Đột phá tướng lên đỏ yêu cầu tướng đột phá +10 và thức tính Lam+2

- Nguyên liệu đột phá lên đỏ yêu cầu: Hồn tướng, đột phá đơn, tinh hoa hồn tướng đỏ và tiến hóa đơn đỏ

- Đột phá Akame đỏ 1 cần 8000 đột phá đơn - 360 hồn tướng - 100 tiến hóa đơn đỏ - 40 tinh hoa hồn tướng đỏ

- Đột phá Akame đỏ 2 cần 10000 đột phá đơn - 400 hồn tướng - 200 tiến hóa đơn đỏ - 80 tinh hoa hồn tướng đỏ 

- Số lượng nguyên liệu yêu cầu khi đột phá Saber đỏ cần ít hồn tướng hơn - số lượng tiến hóa đơn đỏ và tinh hoa đỏ yêu cầu giữ nguyên so với Akame

- Tinh hoa tướng đỏ và tiến hóa đơn đỏ có thể nhận được qua sự kiện

- Tướng khi đột phá lên lên đỏ +1 và đỏ +2 sẽ nhận thêm đặc kỹ mới

- Saber đột phá đỏ +1: Khi máu thấp hơn 30%, miễn nhiễm công thường

- Saber đột phá đỏ +2: Mỗi lần chịu sát thương công thường, sẽ tăng sát thương công thường bản thân 20% ( Tối đa 300% )

- Akame đột phá đỏ +1: Kích sát 1 địch, sát thương tăng 15%

- Akame đột phá đỏ +2: Tăng 35% sát thương kỹ năng