Video Trailer

Update Phiên Bản Mới 7.0

Thứ 5 ngày 25/07/2019

Chư vị ma vương thân mến!

Thế giới manga ngày càng đa dạng với rất nhiều những tính năng vô cùng hấp dẫn song hành với đó là những vị tướng mới cùng những tính năng nâng cấp lực chiến. Để đáp ứng sự kỳ vọng của toàn thể người chơi BQT Liên Quân Manga xin gửi tới toàn thể ma vương bản update mới với những tính năng như .

1. Giới hạn Lv lên lv120

2.Giới hạn Lv tướng từ 200 lên 240

3.Tăng giới hạn luyện võ tướng

4.Tăng cấp giới hạn của giác ngộ võ tướng: Tam thanh 4 -> Khai thiên 5

5.Giới hạn lv cường hóa thời trang của nhân vật lv19->lv20

6.Phòng thời gian của nv tăng cùng với tiến độ của phụ bản: Đỏ+5 -> đỏ+7

7.Tăng lv cường hóa trang bị: lv200→240

8.Tăng giới hạn tẩy luyện trang bị

9. Giới hạn lv cường hóa bảo vật:  lv100→120

10.Giới hạn tinh luyện bảo vật :+17→+20

11.Tăng giới hạn cấp ma tráo : lv8→10

12.Mở tiến độ phụ bản thường: Chương 100→120

13.Mở tiến độ PB tinh anh : chương 100→120

14. Mở tiến độ PB Exp: Chương 19-23

15. Mở tiến độ PB hảo hữu: Chương 25-43

16. Giới hạn lv Thí luyện thần tăng lên lv120

17.Tướng đỏ mới: Shana