Video Trailer

Update Phiên Bản Mới 2.0

Thứ 5 ngày 08/02/2018

Chư vị dũng sĩ thân mến!

Sau thời gian ra mắt nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo người chơi Liên Quân Manga tiến hành update thêm tính năng và thêm những vị tướng mới cho toàn thể người chơi có thêm những trải nghiệm mới. Cụ thể

1. Update mở thêm 5 Võ tướng mới.

 Tướng Kan'u SSS

Tướng Chouhi SSS

Tướng Ryubi SSS

Tướng Koumei SSS

Tướng Shibai SSS

2. Tính năng mới Khiêu Chiến Thần Cấp

Khi mở khiêu chiến thần cấp mỗi ngày chư vị dũng sĩ sẽ khiêu chiến 2 vị thần là Thủy Thần và Lôi Thần để nhận nguyên liệu nâng cấp trận hình.

Lôi Thần

Thăng cấp trận hình