Video Trailer

Update LQMG 13/09

Thứ 3 ngày 11/09/2018

Những thay đổi ở phiên bản 4.0 gồm có:
- Tăng giới hạn cấp độ nhân vật lên 90, mở khóa main đỏ +2 +3 ( EXP tích lũy của người chơi có thể dùng để trực tiếp lên cấp )
- Tăng giới hạn cấp độ võ tướng lên 180, tăng giới hạn thức tỉnh
- Giới hạn cường hóa, thăng sao, tiến giai trang bị tăng tương ứng với cấp độ 90
- Tăng giới hạn cường hóa của phù chú lên cấp 20 ( hiện tại cấp 15 )
- Tăng độ khó 12 Con Giáp từ tầng 12 > tầng 15
- Thêm 12 trang bị thánh khí ĐỎ mới ( kích duyên cho main, chỉ số vượt trội so với thánh khí CAM )
- Mở khóa Ma Thuẫn cấp 90, thay đổi hình dạng thành Ma Thuẫn CAM ( hiện tại là TÍM )
- Thêm 1 hoạt động PK mới "Đỉnh Phong Chiến": Thời gian 11h > 13h và 20h > 22h hàng ngày. 
- Thay đổi ngoại hình mặc định của main ( người chơi có thể mua lại ngoại hình cũ với giá 1 KC ở giao diện thời trang ), thay đổi hiệu ứng kỹ năng đơn và đặc kỹ của main
- Thay đổi ngoại hình CÁNH, bắt đầu từ CÁNH cấp 11 trở đi
- Tăng giới hạn cấp VIP lên 15 ( EXP VIP tích lũy của người chơi có thể dùng để trực tiếp lên cấp VIP )