Video Trailer

Một số lưu ý khi ghép server

Thứ 5 ngày 16/08/2018
QUY TẮC VỀ BXH - PHÚC LỢI TOÀN DÂN VÀ TÊN NHÂN VẬT
1. Tên sau khi ghép sẽ thêm Sxx (xx là sv ng chơi trc khi ghép)
2. Các BXH sẽ sắp xếp lại sau khi ghép dựa trên số liệu của ng chơi
3. Số liệu BXH võ đài sẽ xóa hết sau khi ghép, ng chơi khiêu chiến lại sẽ xếp hạng lại ( làm mới quà thăng hạng võ đài )
4. Số ng chơi mua Quỹ trưởng thành sẽ cộng tổng của từng sv ghép lại ( người chơi có thể sẽ nhận quà trưởng thành mua chung ở các mốc cuối mà trước đó chưa đủ lượt mua để mở )
5. Nạp lần đầu: Xóa dữ liệu nạp lần đầu của ng chơi, ng chơi có thể nạp và nhận quà nạp lần đầu thêm 1 lần nữa
QUY TẮC VỀ VIỆC GIỮ VÀ XÓA NHÂN VẬT
6. Giữ lại ng chơi nạp tiền
7. Giữ lại ng chơi trên cấp 25 
8. Giữ lại ng chơi hoạt bát trên 3 ngày ( tổng thời gian chơi ở server đấy nhiều hơn 3 ngày )
Nhân vật nào ko thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện 6 7 8 sẽ bị xóa
9. Nếu ID ng chơi bị trùng sẽ thay đổi thành SV*1000000+ID  ví dụ s5 ID35  thì sẽ thành 5000035
10. Danh sách sv không thay đổi > người chơi có nhiều nhân vật ở nhiều sv khác nhau trong cùng 1 cụm ghép, khi chọn server tương ứng sẽ ra nhân vật tương ứng với server đó