Video Trailer

Khuyến mại 100% Kim Cương - Duy Nhất 18/09

Thứ 3 ngày 18/09/2018

Sự Kiện - Khuyến mại 100% Kim Cương - Duy Nhất 18/09

Thời gian 00:00 ngày 18/09 đến 24:00 ngày 18/09

Cụ thể:
- Trong ngày 18/09, khi sử dụng Vxu để mua KC trong game sẽ nhận được thêm 100% số lượng KC nhận được
- Sự kiện chỉ diễn ra duy nhất trong ngày 18/09
- Áp dụng duy nhất cho lần đổi Vxu sang KC cao nhất trong ngày 18/09
- Mốc KC thấp nhất phải từ 850 KC ( 1700 Vxu ) trở lên
- KC khuyến mại sẽ được gửi vào hòm thư ingame của các bạn vào 24h cùng ngày