Video Trailer

Khuyến mại 100% Kim Cương - Duy Nhất 25/07

Thứ 4 ngày 25/07/2018

Sự Kiện - Khuyến mại 100% Kim Cương - Duy Nhất 25/07

Thời gian 00:00 ngày 25/07 đến 24:00 ngày 25/07

Cụ thể:
- Trong ngày 25/07, khi sử dụng Vxu để mua KC trong game sẽ nhận được thêm 100% số lượng KC nhận được
- Sự kiện chỉ diễn ra duy nhất trong ngày 25/07
- Áp dụng duy nhất cho lần đổi Vxu sang KC cao nhất trong ngày 25/07
- Mốc KC thấp nhất phải từ 850 KC ( 1700 Vxu ) trở lên
- KC khuyến mại sẽ được gửi vào hòm thư ingame của các bạn vào 24h cùng ngày