Video Trailer

Khuyến mại 100% Kim Cương - Duy Nhất 13/08

Thứ 2 ngày 13/08/2018

Sự Kiện - Khuyến mại 100% Kim Cương - Duy Nhất 13/08

Thời gian 00:00 ngày 13/08 đến 24:00 ngày 13/08

Cụ thể:
- Trong ngày 13/08, khi sử dụng Vxu để mua KC trong game sẽ nhận được thêm 100% số lượng KC nhận được
- Sự kiện chỉ diễn ra duy nhất trong ngày 13/08
- Áp dụng duy nhất cho lần đổi Vxu sang KC cao nhất trong ngày 13/08
- Mốc KC thấp nhất phải từ 850 KC ( 1700 Vxu ) trở lên
- KC khuyến mại sẽ được gửi vào hòm thư ingame của các bạn vào 24h cùng ngày