Video Trailer

Chuỗi Sự Kiện Open Beta

Thứ 4 ngày 17/01/2018

Chư vị dũng sĩ thân mến!

Để cùng đồng hành với chư vị dũng sĩ trong con đường chinh phục thế giới manga trong Liên Quân Manga. Chuỗi sự kiện Open Beta sẽ hỗ trợ rất nhiều tới chư vị dũng sĩ chinh phục vinh quang

 

[Sự Kiện 01] Đua TOP Cấp Độ

Thời gian: 5 Ngày kể từ ngày mở server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi đạt cấp độ cao nhất sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn

Phần thưởng: 

[Sự Kiện 02] Đua TOP Chiến Lực

Thời gian: 8 Ngày kể từ ngày mở server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi đạt chiến lực cao nhất sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn

Phần thưởng: 

[Sự Kiện 03] Đua TOP Thần Dực

Thời gian: 10 Ngày kể từ ngày mở server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi có cấp thần dực cao nhất sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn

Phần thưởng: 

[Sự Kiện 04] Máy Xèng

Thời gian: 5 Ngày kể từ ngày mở server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi khi tham gia máy xèng sẽ nhận lại được rất nhiều Kim Cương

Phần thưởng: 

[Sự Kiện 05] Online Nhận Thưởng

Thời gian: 3 Ngày kể từ ngày mở server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi online liên tục đủ mốc thời gian sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

Phần thưởng: 

[Sự Kiện 06] Sự Kiện 7 Ngày Server

Thời gian: 7 Ngày kể từ ngày mở server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi khi hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng giá trị

Phần thưởng: