Video Trailer

12 Con Giáp

Thứ 5 ngày 05/01/2018

Chư vị dũng sĩ thân mến!

Trong Liên Quân Manga có rất nhiều tính năng nâng cấp lực chiến mạnh mẽ nhưng trong đó không thể không nhắc tới tính năng Khiêu Chiến 12 Con Giáp. Mỗi ngày chư vị dũng sĩ có 2 lượt khiêu chiên mỗi lần khiêu chiến sẽ đem lại rất nhiều phú chú sức mạnh. Chư vị dũng sĩ sẽ triệu hồi một trong số 12 con giáp để khiêu chiến. Sau mỗi lần khiêu chiến level của con giáp đó sẽ được tăng lên.

Thu thập phù chú để nâng cấp kết giới nhằm nâng cao sức chiến đấu.